Development of new rheology modifiers

 

Ontwikkeling van nieuwe rheologie middelen voor oplosmiddel gedragen systemen

 

Binnen CLiQ SwissTech wordt er volop ontwikkeling verricht aan rheologie middelen voor onder andere oplosmiddel gedragen systemen. De huidge ontwikkeling voldoet aan de huidige vraag vanuit de markt. Om goed voorbereid te zijn voor de toekomst zal CLiQ SwissTech bij de nieuwe ontwikkelingen voor rheologie middelen voor oplosmiddel gedragen sytemen zich focussen op nog meer milieu vriendelijke middelen (een van de voorbeelden is VOS vrije systemen). Vol trots kan CLiQ SwissTech melden dat de nieuwe ontwikkelingen gestart zijn waarbij gekeken wordt naar mileuvriendelijke rheologiemiddelen voor oplosmiddel gedragen systemen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de VIA 18plus regeling vanuit SNN op basis van de Europeese regeling voor regionale ontwikkeling.

CLiQ SwissTech zal een prototype ontwikkelen wat een portfolioverbreding op zal leveren voor CLiQ SwissTech en door de financiele mogelijkhedenvan SNN zet CLiQ SwissTech weer een stap dichter bij de ontwikkeling van mileuvriendelijke middelen.

  

Development of new rheology modifiers for solvent born systems

 

Several development projects are running withinCLiQ SwissTech for the development of rheology modifiers which are suitable for solvent born systems. The current development is in line with the current legalisations and requests from the market. To be prepared for the future, CLiQ SwissTech is focussing on developments within the rheology modifiers which are even more environmentally friendly (VOC free systems for example). CLiQ SwissTech is happy to announce that the development of these rheology modifiers is started with the support of SNN based on the EU subsidy for local development (EFRO), known as the VIA 18plus subsidy. CLiQ SwissTech will expand their portfolio with a prototype with the development of this more environmentally friendly rheology modifier. The aim of the project is to finish early 2020.